MÍSTO PRODEJE

Stylové pití

Experti na retail hodnotí prodejny alkoholu

SPIRITS ORIGINAL

OSTRAVA

Netradiční prodejna rumu, která zároveň funguje jako kavárna. V moderním prostředí nabízí

širokou nabídku rumových speciálů, jejichž cena stoup�