DIGITÁLNÍ MARKETING

Kampaň v obrazech

Samotná

homepage vypadala

dobře. Byla

jasná, přehledná

a návštěvník

přesně věděl, co

kde najít. My jsme

je potřebovali

nasměrovat vpravo

nahoru, k buttonu

„Vyzkoušej