Je na internetu bezpečno?

Česká spořitelna spolu s Czech News Center

brojí proti online šmejdům

ONLINE A SOCIAL

Advertorial

Text SILVIA KUCIAKOVÁ

Czech News Center

Česká spořitelna se rozhodla využít know‑

-how mediálního domu Czech