VELETRHY

Dlouhá veletržní pauza

KOMPLETNÍ

OBSAH

NAJDETE

NA MAM.CZ

„Černá labuť“ zmařila velké akce ve světě

i v Česku, kongresová turistika trpí. Návrat

na úroveň před krizí bude bolestivý.

Text PAVEL HEJKRLÍK

Sl