NÁKUP MÉDIÍ

Kvůli opatrnosti tlačí inzerenti

na flexibilitu při plánování

Zlatým grálem letošního roku bylo pro zadavatele

hledání optimálního mixu televize a online

Text DAVID KRŇÁK

Publicis Groupe

V TELEVIZI PLNO

A během podzi