Kometou prvního čtvrtletí 2021 byl

Clubhouse, který však postupně uvadl

a nyní o něm příliš slyšet není…

Pro Clubhouse nevidím větší využití

a přidanou hodnotu. Integrace této služby

do něčeho většího dává smysl, také se o to

pok