Průběh

samovyšetření

prsu ukazovala

videa ve třech

jednoduchých

krocích.

Kampaň v Libanonu

odstartovala vlivná

kuchařka Um Ali,

později se přidaly

další influencerky

například z Turecka,

Německa či Británi