DATA JSOU PÁTEŘÍ

NAŠEHO BYZNYSU

JAK DALEKO JE OD

TVRZENÍ K REALITĚ

str. 6–9

str. 14–15

str. 18–19

Vlivem digitalizace mají

spotřebitelé větší potřebu

být spjati s určitou lokalitou

i jejími obyvateli.

Martin Barry, zakladatel

Manifesta, expanduje za

hranice Česka a plánuje

vlastní věrností program.

MARTINA HORKÁ

MARKÉTA KAJABOVÁ

Je vaše značka opravdu

tak unikátní, jak si myslíte,

nebo se ve skutečnosti topí

v moři průměrnosti?

DROGERIE V MOBILU

14

4. dubna 2022

99 Kč / 4,90 €

LIDÉ CÍTÍ POTŘEBU

BÝT UKOTVENI

EXTRA

RETAIL