lidem základ, z nějž čerpají sílu a odolnost

v nejistých časech.

JÍDLO A POTRAVINY VEDOU

Marketéři mohou tyto emoce využít přizpůso‑

bením marketingového mixu, aby strategicky

zacílil na zákaznické segmenty, v nichž je

tato potřeba siln�