Ale některé malé společnosti mohou

data sesbírat rychleji. Máte takové?

A. L.: Ano, některé už výsledky mají. Už se

také stalo, že si přisoudily nějaké číslo, které

nepůsobí moc uvěřitelně, tak se s nimi spo‑

jíme a řekneme jim, že to �