SPONZORING

te,li a jen naprosté minimum her lze brando‑

vat in­‑game,“ popisuje praxi Liberský, který

nastiňuje dvě kampaně z poslední doby.

„Minulý rok jsme pro energetické nápoje

Big Shock! realizovali gamingovou kampaň ve

spojitosti s mob