Insight Martiny Kavanové

Na otázky týkající se aktuálního dění odpo‑

vídá marketingová manažerka pro český

a slovenský trh společnosti Lenovo.

Jaké nástroje jsou pro vás

v marketingu nyní klíčové?

V rámci Lenova se soustředíme nejen