ESPORT

Růstový potenciál esportu

100 mil. diváků

Odhad růstu tržeb esportu

Loni byla nejsledovanější

hrou populární League

of Legends, jejímž

sledováním diváci strávili

478 794 474 hodin.

Největší konkurenci stejného

<