NÁZORY

16

K věci

Na okraj

VLADIMÍR DAREBNÍK

Unie dovozců a výrobců lihovin

ERIKA LUZSICZA

Axocom

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje změnu

zákonů, které stanovují pravidla pro tvorbu

a zveřejňování reklamy na alkoholick�