Inzerce

Marketingové

divize poradenské

firmy Accenture

Accenture Digital

je část Accenture, která má firmám

pomoci uspět v novém digitálním

prostředí. Pomáhá firmám identifikovat

nové možnosti, zdroje příjmu, obchodní

mode