MÍSTO PRODEJE

Český úspěch

in­‑store reklamy

Evropská soutěž POPAI Euro

Awards v Paříži ocenila nejlepší

reklamy v místě prodeje

Text LUCIE VANÍČKOVÁ

Dago si

přivezlo pět

cen z Paříže

Zlaté M&M’s. P