MEDIÁLNÍ TRH

Foto: ISTOCK

Už jen ta

částka dvou

miliard korun

je nereálná.

Není jasné, jak

by stát chtěl

proinzerovat tak

obrovskou sumu

při využití slev

skupinu zpravodajských a publicistických

médií a pro