INFLUENCER MARKETING

16

Foto: ISTOCK

Mikroinfluencery

většinou volíme

tehdy, pokud je

cílem kampaně

zvýšení loajality,

nebo třeba

komunikování

složitějších témat

Peter Varga

Lafluence

Petr Srna

Wor