UDÍLENÍ KRAJSKÝCH

TITULŮ

FIRMA ROKU

A ŽIVNOSTNÍK

ROKU 2020

9. ZÁŘÍ – 21. ŘÍJNA

15.

ROČNÍK MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU

SOUTĚŽE VODAFONE FIRMA ROKU