Jablečná

bezpečnost

Effie se rozjela

o víkendu

Operační systém Applu iOS zásad‑

ně změní zabezpečení a ochranu

osobních údajů svých uživatelů

a zároveň zavede řadu nových

funkcí. Zákazníci získají větší

kontrolu nad aplikacemi. „Veške‑

rá naše práce je nyní zaměřena

na ochranu soukromí,“ říká Craig

Federighi, senior viceprezident

společnosti Apple pro softwarové

inženýrství.

„Chceme, aby se uživatelé cítili

bezpečně a měli plnou kontrolu

nad tím, která data předávají,“

dodal. Uživatelé tak mimo jiné

budou moci s třetí stranou sdílet

například jen přibližnou polohu

zařízení, zobrazit si krátké

seznamy a přehledy dat, které

konkrétní aplikace sbírají či po‑

žadují. Zároveň telefony začnou

zobrazovat stavový indikátor

používání kamery a mikrofonu.

V prohlížeči Safari pak vznik‑

ne tlačítko „Zpráva o ochraně

osobních údajů“, kterým půjde

zablokovat sledování pohybu na

internetu třetími stranami.

Bez výslovného povolení pak

nebude umožněno zadavatelům

cílit reklamy na základě infor‑

mací o uživatelích. Apple úpravy

zabuduje do verze iOS 14, která

bude k dispozici spolu s novými

iPhony a iPady.

Kařdoroční soutěž o nejefektiv‑

nější marketingovou kampaň

Effie začala, od nynějška je možné

odevzdávat přihlášky. Kromě

devíti stabilních kategorií bude

letos probíhat hodnocení také

v kategorii Aktivační marketing,

Obsahový/content marketing,

Direct marketing, Business Tran‑

formation a PR, kterou zastřeší

APRA (Asociace public relations).

Každá z oborových kategorií

bude mít také vlastní porotu.

Jména porotců organizátoři již

zveřejnili na stránkách soutěže.

Všem, kdo uvažují o přihlášce, by

mohl pomoci workshop „Jak co

nejlépe napsat, respektive dopsat

přihlášku: tipy a triky“, který pro‑

běhne v druhé polovině červen‑

ce. Podle dat, která jsou uvedena

na effie.cz, je uzávěrka přihlášek

9. srpna, shortlist prací pořada‑

telé zveřejní 7. října a galavečer

s vyhlášením plánují na 4. listo‑

pad. Konference spojená s Effie

je tento rok součástí větší akce

Forum Media (forummedia.cz),

kterou pořádá MAM 20. října.

Partnerem letošního ročníku Ef‑

fie je opět TV Prima. Výzkumným

partnerem Effie zůstává sdružení

výzkumných agentur SIMAR,

které také udělí cenu za Nejlep‑

ší využití dat.

Červnové kulaté

výročí Tatry

Legendární automobilka Tatra

slaví 170. let od svého založení.

Kopřivnická společnost je jedním

z nejstarších výrobců dopravních

prostředků s nepřetržitou historií

na světě. V červnu roku 1850 se

začaly psát dlouhé dějiny společ‑

nosti, která je dnes známá jako

Tatra Trucks. Jedním z důležitých

milníků historie firmy Tatra je

rok 1923. V něm světoznámý

tatrovácký konstruktér Hans

Ledvinka navrhl unikátní systém

podvozku známého jako „tatro‑

vácká koncepce“, jenž je pro vozy

Tatra typický dodnes.

Firma sice několikrát v minu‑

losti měnila obchodní jméno i na‑

váno na září. Projekt je realizo‑

ván s podporou Nadace Karel

Komárek Family Foundation.

podpoří sty miliony dolarů spo‑

lečnost Merit Functional Foods

vyvíjející „rostlinné maso“.

Olympus prodal divizi

Bayer, německý koncern,

výroby fotoaparátů investiční

firmě Japan Industrial Partners.

Fotoaparáty vyráběl 84 let.

Frekvence 1

společnosti

Actvie Radio chystá opět road‑

show po českých kempech. Star‑

tuje 1. července na Lipně a skončí

ve středu 19. srpna v Oseku

u Duchcova.

Justin Trudeau, kanad‑

ský premiér, oznámil, že země

jenž vlastí americkou firmu Mon‑

santo vyrábějící herbicid Roun‑

dup, zaplatí 10,9 miliardy dolarů

jako odškodné stěžovatelům,

kteří společnost obvinili, že její

přípravek způsobuje rakovinu.

Tesco prodalo svůj polský

byznys dánské společnosti

Salling Group a oznámilo, že nyní

se více soustředí na Česko, Slo‑

vensko a Maďarsko. Salling Group

bude po transakci v Polsku třetím

příklad právní statut a vlastníky,

ale kontinuita výroby dopravních

prostředků a automobilů i lokace

továrny zůstávají neměnné.

Aktuálně patří do portfolia

Czechoslovak Group miliardáře

Michala Strnada. Významné výro‑

čí si připomene na Kopřivnických

dnech techniky, které se mají

konat v září, jinak větší oslavy

nechystá.

„Další významnou akcí bude

návrat zrekonstruovaného moto‑

rového vlaku Slovenská strela do

Kopřivnice, kde se pro něj staví

speciální pavilon sousedící s budo‑

vou nového tatrováckého muzea,

kde bude umístěna expozice ná‑

kladních vozů,“ popisuje mluvčí

firmy Andrej Čírtek.

Od roku tak 2021 budou

v Kopřivnici hned dvě tatrovácká

nějvětším obchodníkem po Lidlu

a Biedronce.

T­‑Mobile a Czech Tourism

chtějí společně pomoci domácí‑

mu cestovnímu ruchu a lokálním

firmám společnou kampaní, kte‑

rá bude probíhat od 1. července

do 31. srpna. Operátor podpoří

návštěvy lokalit v České republice

neomezenými daty na 24 hodin.

Kampaň od Saatchi & Saatchi s rů‑

žovou turistickou značkou, do

níž je zapojeno zhruba 1 700 míst,

bude provázet hashtag #SpoluPo‑

Magentove a poběží v televizi, na

venkovních plochách a v rámci

sociálních médií.

ZPRÁVY

muzea, jedno věnované osobním

vozům a druhé nákladním vozům.

K tomu bude vystavena Slovenská

strela jako technicky unikátní a je‑

diný existující vlak tohoto typu.

Google

se rozhodl v Polsku

investovat až dvě miliardy dolarů

do datového centra. Oznámení

předcházela květnová zpráva

Microsoftu, že na zdejším trhu

bude podobným způsobem

investovat jednu miliardu dolarů.

Google současně začal řešit spory

s vydavateli ohledně zveřejňová‑

ní obsahu. Zatím se na platbách

dohodl s německými vydavateli

a mediálními domy v Austrálii

a Brazílii.

Alza.cz spolupracuje

s firmou Apple v oblasti služeb.

Nabídku Apple Music podporuje

čtyřmi měsíci zdarma.

05

Foto: TATRA

přesahujícími 100 miliard eur,

více než 12 tisíci provozovnami

ve 31 zemích. Na druhém místě

je podle tržeb německé Aldi a na

třetím francouzský Carrefour.