CESTOVNÍ RUCH

Foto: ISTOCK

Češi na

roztrhání

Boj o české turisty svádějí

kraje a města online

i v televizi. Stát zatím

přichází jen s lázeňskými

vouchery. Na zahraniční

turisty pamatuje spíše

okrajově.

10