Ze společnosti Kofola odchází po

deseti letech Jiří Vlasák, který zde

od loňského dubna působil jako

group strategy director a rovněž

byl členem představenstva firmy.

Jeho místo v představenstvu

převezme Martin Mateáš, který

rozjížděl fungování Lerosu po

převzetí Kofolou. Pozice strate­

gického ředitele společnosti zů­

stane zatím neobsazená, agendu

částečně převezme finanční ředi­

tel Martin Pisklák, který se vrátil

ze svého působení ve Slovinsku.

Jiří Vlasák v Kofole začínal v roce

2010 jako marketingový ředitel,

pět let nato odešel do Polska, kde

zastával nejprve funkci obchod­

ního ředitele a následně byl CEO

společnosti Hoop Polska, která

patří do skupiny Kofola, a to až do

loňského roku.

Před vypuknutím krize chtěla

podle průzkumu společnosti

Prochazka & Partners každá

pátá kancelářská firma v Česku

expandovat, nyní však čtvrtina

respondentů plány změnila. Více

než osm z deseti takových firem

bude zmenšovat plochu, kterou si

pronajímají. O pronájmu většího

prostoru uvažují pouhé čtyři pro­

centa. Tři čtvrtiny firem zůstanou

na stejné ploše. Nejzasaženějším

sektorem jsou B2B společnosti

poskytující poradenské služby.

Ačkoliv z dřívějšího dotazování

MAM mezi reklamními český­

mi agenturami vyplynulo, že

zmenšovat svou kancelářskou

plochu zatím nehodlají, na

zahraničních trzích k tomu ale

určitě dojde. Například Martin

Sorrell, šéf komunikační skupiny

S4 Capital, v rozhovoru pro inicia­

tivu Marketing Agencies Action

Group uvedl, že firmy si během

pandemie ověřily, že není potře­

ba, aby všichni jejich zaměstnan­

ci seděli neustále v kancelářích.

„Sami pracovníci nechtějí trávit

čas každodenním dojížděním.

V kancelářích chtějí být dva až tři

dny, nebo vůbec. Případně se pta­

jí, proč mají mít vlastní kancelář,

když většinu času tráví u klienta,“

dodal Sorrell, který je připravený

kancelářskou plochu S4 Capital

redukovat. Jeho firma také revi­

duje nájmy, protože i kvůli akvi­

zicím má v některých ze 43 měst,

kde působí, více budov. Zůstává

vždy jen v té nejlevnější.

Vydavatelství A11 začalo vydá­

vat první moravskou a celkově

již 33. mutaci svých novin. Náš

Region Brno doplnil portfolio

lokálních titulů, které vycházejí

v Praze, se Středočeském, Karlo­

varském, Ústeckém a Libereckém

kraji. Z počátku měsíčník posléze

změní periodicitu na čtrnáctide­

ník. Distribuován bude v Brně do

celkem 400 stojanů. Aleš Zavoral

ředitel vydavatelství uvedl, že

mají v plánu postupně celorepub­

likové pokrytí.

oproti stejnému období loni,

u Mladé Fronty Dnes prodej dosá­

hl 93 tisíc a u Deníku 88 tisíc.

Marketing Festival

letos proběhne online 3. a 4. září.

Celkem je natočeno osm vystou­

pení řečníků. Otázky budou moci

účastníci pokládat živě.

Evropa 2 zařadila do

vysílání novou rubriku Letní

kurz nečekaných anglických

frází. Prová­zí jím moderátor Bob

Švarc a bývalá ruštinářka Mirka.

V minulých letech proběhly také

letní kurzy moravštiny, čínštiny,

chorvatštiny nebo řečtiny.

Fastfoodový řetězec Burger King

se v nové kampani opět opřel

do konkurence. Tentokrát jde

o Finsko, kde zákazníkům slibuje

dovoz jídla zdarma, pokud si ho

objednají k prodejně McDonald's.

„Skoro v každé čtvrti Helsinek je

McDonald‘s, ale bohužel Burger

Kingů tolik není. Soucítíme s oby­

vateli toužícími po Whopperu

a nabízíme snadné řešení,“ uved­

la brand manažerka fastfoodové­

ho řetězce Kaisa Kasila.

Něco podobného Burger King

nedělá poprvé — třeba koncem

roku 2018 nabízel Whopper v USA

za jeden cent (méně než korunu),

pokud si ho v mobilní aplikaci

objednali v restauraci McDo­

nald's a vyzvedli v nejbližším

Burger Kingu. Dalším efektem

kampaně bylo, že si burgery

někteří zákazníci objednávali

přímo u obsluhy, která je pak

ochotně posílala do nejbližšího

Burger Kingu.

Koncem loňského roku pak

Burger King uvedl, že „vlajková

loď“ McDonald's Big Mac je příliš

malý. Na důkaz zveřejnil video,

podle nějž ho do všech svých

reklam v roce 2019 pokládal za

Whopper, jenž Bic Mac v každém

záběru bezpečně celý zakryl.

V Česku Burger King „úřa­

doval“ letos v únoru, když přes

Facebook vyzval konkurenční

řetězce, aby byly jeho „Valen­

týnem“. KFC odpověděl, že má

známost v Kentucky, McDo­

nald's poslal polibek s vlastním

cheeseburgerem.

Magnas a Hot Topic, Alza.cz rozvíjí služby spoje­

dvě skupiny českých agentur, se

během léta spojí. Pod Hot Topic

patří kreativní AdHackers, medi­

ální Mediatrix a produkce Fame

Factory. Za Magnas stojí Martin

Šafra a Robert Renč, za Hot Topic

pak Jan Řehák, Miloš Čihák a Pa­

vel Kejla. Na řízení nově vzniklé

skupiny se kromě nich bude po­

dílet také Petr Jelínek, současný

business development director

Magnas Media.

Manifesto Market,

který provozuje tržiště bister na

dvou místech v Praze, se spojil se

službou Dáme jídlo.

né s vlastní dopravou AlzaExpres,

nově nabízí i montáže spotřebi­

čů. Současně spustila kampaň

s názvem Obrovský výprodej,

v níž komunikuje slevy více než

18 tisíců produktů.

Thein

je nová investiční

skupina Tomáše Budníka, který

v minulosti působil na různých

manažer­ských pozicích v PPF

a O2. Její generální ředitelkou se

stala bývalá ředitelka Mountfiel­

du Jana Morávková.

Kantar spustila službu Link

AI, plně automatizovaný nástroj,

který s využitím umělé inteligen­

ce predikuje efektivitu kreativ

během patnácti minut.

Albert zkrátil účtenky,

v průměru jde podle vyjdáření

společnosti o osm centimetrů na

nákup, což je prý odhadem 71 tun

termopapíru ročně.

Gamee, českou herní plat­

formu, kterou spoluzaložila Bože­

na Řežáb, koupila firma Animoca

Brands se sídlem v Hong Kongu.

Cena akvizice je pět milionů eur.

Na Gamee je více než 80 titulů

a přes 13 milionů registrovaných

uživatelů.

05

Náš Region se

vydává i v Brně

Burger King

u McDonald's

ZPRÁVY

Plocha se

zmenšovat bude

Foto: BURGER KING

Z Kofoly odchází

Jiří Vlasák