Boj o tuzemské turisty svádějí kraje

a města online i v televizi. Investují

do kampaní miliony korun.

FACEBOOK SE MĚNÍ

KVŮLI BOJKOTU INZERENTŮ

Dobrovolný audit i přísnější pravidla,

tím se největší sociální síť světa snaží

vyjít vstříc firmám stahujícím inzerci.

str. 6 –9

LIDÉ JSOU OCHOTNI UTRÁCET

I ZA DOVOLENOU V ČESKU

Hitem jsou chalupy na samotě

i luxusní kempování, říká šéfka

Amazing Places Hana Krausová.

CESTOVNÍ RUCH DIGITÁLNÍ MARKETING

str. 10 –13

MARTIN SORRELL: MODEL

HOLDINGŮ JE PŘEŽITÝ

Podle zakladatele největší

komunikační skupiny světa WPP mají

budoucnost nezávislé agentury.

AGENTURY

str. 14 –15

INFOGRAFIKA: OD ZNAČEK SE

BUDE OČEKÁVAT VÍCE

Zákazníci mění priority, dají přednost

brandům, které budou prosazovat

společenskou změnu.

IMAGE ZNAČEK

str. 17

MÍSTO PRODEJEN VEDE

ONLINE A UDRŽITELNOST

H&M, Inditex, Nike, ale i Microsoft

kvůli úsporám zavírají obchody

a mění prodejní kanály.

str. 22 –23

Foto na titulní straně: VOJTĚCH RESLER

RETAIL

str. 21

Kdo zná americký komediální

seriál Přátelé, určitě si vzpomene

i na díl, kde se řeší, jestli vůbec

existují takové činy, v nichž by

nebyl ani náznak sobeckosti. Kaž­

dý dobrý skutek přeci v člověku

vyvolává dobrý pocit. Už to samo

o sobě může znamenat, že z toho

má nějaký vlastní užitek. Když si

někdo dobrým skutkem „vylepší

karmu“, pomáhá vlastně hlavně

sám sobě a z altruismu se rázem

stává sebestřednost.

Stejné myšlenky se objevu­

jí okolo bojkotu Facebooku

a dalších sociálních sítí, jímž se

inzerenti snaží dotlačit provozo­

vatele těchto platforem k potírání

nenávistného obsahu. Bojkot,

jemuž se v aktuálním čísle samo­

zřejmě věnujeme, aktéři prezen­

tují tak, že jim konečně docvaklo,

že mohou být hybnou silou pro

dobro lidstva, světa, a tak vůbec.

Jenže ne každý jim to věří. Nedě­

lají to náhodou spíše kvůli tomu,

že potřebují ušetřit a vyrovnat

poklesy kvůli ekonomickým

dopadům pandemie? A co když

tím získávají publicitu, aniž by

za ni museli platit, a zároveň si

napravují reputaci poškozenou

vlastními skandály?

Totéž můžeme vztáhnout

k hlavnímu tématu aktuálního

vydání, v němž řešíme, jak se

nyní tuzemské firmy, instituce,

města či kraje snaží motivovat

Čechy k cestování po místních

EDITORIAL

luzích a hájích. Nedělají to náho­

dou jenom proto, že jim najednou

chybí zahraniční turisté? Začnou

si až teď tuzemské cestovatele

úslužně předcházet i ti, kteří češ­

tinu ještě nedávno spíše okázale

ignorovali?

Není ale nakonec jedno, jaká je

pro tyto kroky motivace? Možná

je důležitější, že se konečně

něco děje. Po letech, kdy se dalo

slušně vydělávat bez ohledu na

nějaké skrupule, jsme všichni

dostali šanci se chytit za nos

(když už na něm nemusíme mít

roušku). Dělají-li se dobré skutky,

mohou prospět všem. A my jako

zákazníci, uživatelé sociálních

sítí a cestovatelé můžeme jako

dobrý skutek udělat to, že firmy,

značky, podnikatele i úředníky

pohlídáme, aby na onu „cestu

dobra“ nezapomněli, až ekono­

mika zamíří zase vzhůru.

Přeji příjemné a inspirativní

čtení!

Jakub Křešnička

redaktor

Číslo týdne

58 %

Čechů zná známku Fairtrade, zjistila to agentura Median. Znalost

označení vzrostla za uplynulých deset let trojnásobně. Více než

třetina respondentů navíc uváděla, že přesně ví, co toto označení

znamená. Spontánní znalost činila 11 procent.

03

CESTOVNÍ RUCH

VNITROSTÁTNÍ SOUTĚŽ

O MÍSTNÍ CESTOVATELE

Díky za sobecké

dobré skutky