DIGITÁLNÍ MARKETING

Foto: WIKIMEDIA COMMONS

REKLAMA ZDARMA

Zastavení reklamy na sociálních sítích je pro

inzerenty podle některých analytiků výhodný

krok hned z několika důvodů. Předně tak mo­

hou ušetřit. To potřebují kvůli ekonomickým<