CESTOVNÍ RUCH

Osvěžující i nudné

Promo krajů směrem k českým turistům

nabízí pár neotřelých nápadů, ale i obvyklá

klišé spojená s dovolenou

Text IRENA BUŘÍVALOVÁ

3

1

4

5

A jak

si svých

A jak

si