Co se stane, pokud brand na svou

kulturní relevanci pozapomene?

Dostane se do problémů, přestane být pro své zá‑

kazníky relevantní. Ukážu to na pár příkladech,

kulturní přešlapy jsou v poslední době typické

třeba pro oděvní průmysl. Vezměm