Jak Vašek našel tu pravou

EUROVIA CS více než 65 let na trhu

Vašek, 30 let

Pracuje v EUROVIA CS

Jednička v dopravně inženýrském stavitelství

Studoval ČVUT

Součást světového koncernu VINCI

1,2 km daleko

16 závodů po celé ČR