LIDÉ

Lidé v pohybu

Kdo v uplynulých dnech změnil působiště

Stranu připravila HANA VACKOVÁ

1  MELISSA DI

DONATO

2  LUKÁŠ

NOVÝ

3  MICHAELA

PROCHÁZKOVÁ

4  JULIA

SWEET

5  JAN

ŠTIKA

6