HR

Lídři dělají lidi

okolo sebe lepšími.

Má to velmi

málo společného

s pozicí ve firmě,

vůbec nemusí mít

podřízené

Pavel Kuhn

Kogi CON

Luisa Alvesová

Omnicom Media Group

i neformální vazby, probíhají �