ŠÉF NENÍ JEN JEDEN

Požadavky na lídry se liší i ve třech základních

stupních managementu. „Nejvyšší lídr musí

být dobrý stratég s vizí. Střední management je

nucen pracovat s často nesmyslnými poža­

davky top managementu a rezistencí pod�