OFFLINE

Otrokáři

a otroci

datové éry

O zodpovědnosti

digitálních marketérů

s Janem Müllerem z Flowee

Text ONDŘEJ FÉR

Foto TOMÁŠ ŽELEZNÝ

cv

JAN MÜLLER (1975)

16

Při studiích sociologie začal

s novina�