Coca­‑Cola HBC Česko

a Slovensko kupuje od Karlovar‑

ských minerálních vod výrobce

balených vod Toma včetně jeho vý‑

robních linek a smluv s klienty a do‑

davateli. Prodej nařídil ÚOHS poté,

co KMV koupily PepsiCo, pod níž

Toma sp