MARKETING

Příchod teniskové

generace

Popularita basketbalu

a hiphopu rozpoutala podle Lenky

Ondruchové teniskové šílenství

Text LUCIE VANÍČKOVÁ

Foto FILIP POREBA

Tenisky jako součást životního sty‑

lu. I k nám, ačkoliv oprot