EXTRA MÍSTO PRODEJE

1 Kterou inovaci v in­‑store marketingu

považujete v současnosti

za nejzajímavější?

2 Co podle vás nejlépe

stimuluje impulzivní nákup?

LIBUŠE KOPECKÁ

vedoucí marketingu

Wanzl

24

1 Za nejzajímavějš�