INSIGHT

Radek Pokorný

Týden s osobnostmi, které ovlivňují

byznys a komerční komunikaci

Text ONDŘEJ FÉR

Jaká je budoucnost Rady pro reklamu,

vnímáte potřebu nějakým způsobem

inovovat její činnost? Trh se od roku

1994, kdy Rada vznikla, přece jen

významně změnil.

Vím o tom. Otázka ale zní, jestli by se Rada měla

pokoušet o nějakou násilnou adaptaci. RPR

vznikla jako spojení mediálek, reklamních agen‑

tur, zadavatelů a médií. Účel byl dvojí. Standardi‑

zovat prostředí v rámci Evropské unie, a hlavně

řešit excesy reklamního průmyslu. Naším cílem

není nic jiného, než zasáhnout v případě, kdy ve‑

řejnost něco vnímá negativně. Dokud nevidím,

že se děje něco, co ohrožuje reklamní průmysl,

nemám potřebu něco nového vymýšlet nebo

dělat chytrého. Jsme tu od toho, aby veřejnost

neměla problém s reklamním průmyslem.

Současný trend marketingu míří

k autenticitě s cílem skrýt, že nějaké

sdělení je komerční. Vyvolá to nutnost

předefinovat etické hranice?

Myslím, že si i nadále vystačíme s osvědčeným

pravidlem: Běžný spotřebitel při běžné pozor‑

nosti má poznat, že se jedná o reklamní sdělení.

V tomto má RPR snazší pozici než správní

orgány. My nemusíme dokazovat, stačí, když se

arbitrážní komise shodne. To nás ale zavazuje,

abychom s tímto nástrojem nakládali velmi

opatrně

Z HBO po dlouhých a úspěšných dvanácti

letech odchází Sabrina Caluozi. Ta stála za

propagačními aktivitami placené televize,

které až příliš často měly výrazně vyšší

kvalitu než samotné programy. Mimo jiné za

svou kampaň k Westworldu Caluozi získala

velkou cenu z Cannes. Kdo ji nahradí, není

zatím známo, ale bude to mít těžké, ať to bude

kdokoliv.

Převaha podnětů pochází od

spotřebitelů?

Pokud dostaneme podnět od konkurenční firmy,

zkoumáme, zda má záležitost fatální dopad na

spotřebitele. Pokud tomu tak není, vyzveme

společnosti, aby si svůj spor řešily před soudem

coby podezření z nekalé soutěže. Konkurenční

boj není naše záležitost.

Nové typy inzerce v online prostředí

umějí být agresivní. Jak vypadá počet

podnětů týkajících se tohoto segmentu?

Třeba reklamní odkaz mířící například na por‑

nografii jsme, myslím, ještě neřešili.

V zahraničí vznikají silné iniciativy

zadavatelů, kteří nechtějí, aby

se jejich kampaně objevovaly na

webech s násilným, obscénním nebo

dezinformačním obsahem. Jak vnímáte

potenciál takové iniciativy v našem

prostředí?

04

Z pozice prezidenta Rady pro reklamu nemám

ambici jít dál než tam, kde jsme. Jestliže se ale

zadavatelé pro takovou iniciativu rozhodnou,

jestliže přistoupí k tvorbě příslušného kodexu,

nechť ustanoví dozorový orgán. Rada ale bude

čekat, dokud nepřijde podnět. A tím se budeme

zabývat. Zatím máme všechny páky, abychom

kampaň po případě dokázali zastavit. Aktivní

monitoring není cesta, kterou bychom chtěli jít.

SABRINA CALUOZI

cv

RADEK POKORNÝ

Specializuje se na obchodní,

autorské a reklamní právo,

nekalou soutěž, ochranu

hospodářské soutěže, regulaci

kapitálového trhu a finanční

právo, problematiku veřejné

podpory a koupě, prodeje

a převzetí obchodních

společností. Člen Dozorčí rady

Komerční banky, a. s. (1998

- 2001), prezident Rady pro

reklamu ČR, místopředseda

Rozhodčího soudu při

Hospodářské komoře České

republiky a Agrární komoře

České republiky, prezident

České asociace pro soutěžní

právo, člen Dozorčí rady

vydavatelství ECONOMIA, a. s.

(do roku 2011), místopředseda

Komory administrátorů

veřejných zakázek,

místopředseda Legislativní rady

Českého olympijského výboru

DEBORAH WAHL

Po poněkud pohádkových sedmi letech

bude mít automobilka General Motors zase

šéfa marketingu. Na pozici CMO nastupuje

Deborah Wahl. Její předchůdce byl za

nejasných okolností vyhozen a dodnes se s GM

soudí o půl miliardy dolarů. Snad se tentokrát

vztahy mezi GM a oddělením vlastního

marketingu vyvinou nekomplikovaněji.

Automobilka by to jistě ocenila, neboť síla

jejího marketingu rovná se aktuálně plus mínus

nepatrno nule.