Kdy se užívá LinkedIn (v %)

TÉMA

ČR

SR

25

28

před prací

48

59

v práci

PROČ TAM VLASTNĚ BÝT

10

po práci

7

14

někdy jindy

10

6

hned po probuzení,

ještě v posteli

9