KOMENTÁŘE

Viděno dvěma

Potřebujeme u nás více

obchodních center?

Ne, je jich tu

víc než dost.

Důležitější je

rekonstrukce

Prostor pro ně

existuje, ale

dbáme na výběr

správné lokality

LUCIE MIKŠOVSKÁ