„A KRAJSKÝM VÍTĚZEM SE STÁVÁ…“

UDÍLENÍ KRAJSKÝCH TITULŮ

FIRMA ROKU

A ŽIVNOSTNÍK

ROKU 2019

11. ZÁŘÍ – 17. ŘÍJEN

14.

ROČNÍK MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU

SOUTĚŽE VODAFONE FIRMA ROKU