Je to kampaň!

Spoty, které nás v poslední době

zaujaly, najdete na webu MAM.cz

Stranu připravil ONDŘEJ FÉR

4

2

3

1 SKITTLES

Poprvé od roku 2014 nasadí

Skittles hallooweenskou

reklamu. Připravili ji

v DDB Chicago a předs