MÉDIA

Objem takto

(dopředu)

nasmlouvané

reklamy

je výrazně

vyšší než

v uplynulých

letech

Ladislav Dianiška

Media Club

Jan Vlček

TV Nova

NÁVRAT K REÁLNÝM CENÁM

jeme třicet formátů, přičemž nap