ZNAČKY

Apple a ti další v řadě

Hodnota top 100 značek skočila o 15 procent.

Pro svět ale musí dělat více, jinak je lidé budou

mít za strůjce problémů.

Text PAVEL HEJKRLÍK

Společnost Interbrand zveřejnila každo‑

roční žebříček n