MÉDIA

Foto: ISTOCK

Velká

mediální

inflace

TÉMA ČÍSLA:

CENY INZERCE

NAPŘÍČ MEDIATYPY

V ROCE 2022

Dvě hlavní komerční televize

zdražují dvouciferně. Přidává

se online, rádia, tištěná média

a zvažují t