Brand Petra Fialy jste ale museli

„oživit“, že? Hodně lidí ho vnímalo jako

suchara, pana profesora…

Z nějakého důvodu tak vnímán byl. Když jsem

se s ním seznámil, až mě překvapilo, jak je

uvolněný, pořád se směje. Takže jsme veřej‑

<