Televizím v pandemii narostly

svaly. K inflaci směřují i rádia, print

a venkovní formáty.

NEJDE O TO NÁPADY MÍT, ALE

JE USKUTEČŇOVAT

O slavné kampani ThisAbles značky

Ikea a potřebě diverzity mluví Sigal

Abudy Weber z McCann Tel Aviv.

FORUM MEDIA

str. 8 –11

ECONOMIA POKUKUJE PO

REGIONÁLNÍM ZPRAVODAJSTVÍ

MÉDIA

str. 6 –7

Lenka Černá, nová CEO Economie,

vidí budoucnost mediálního domu

v kvalitním obsahu a předplatném.

JAK TIPSPORTU (NE)VYŠLA

SÁZKA NA VOLBY

Největší česká sázkovka se před

volbami chlubila, že předpoví, jak

dopadnou. Vyšlo jí to?

PŘÍPADOVÁ STUDIE

str. 16 –17

Výsledky voleb ukázaly, že fungují

témata spojená s „vyššími“

hodnotami, říká Radek Hadj Moussa.

str. 18 –19

CHCETE DATA? BUDETE MUSET

PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST

Už víte, jak přesvědčit uživatele, že

využívání cookies přináší prospěch

i jim samotným?

str. 24 –25

Foto na titulní straně: BOHUMIL POSPÍŠIL

ONLINE

ODBORNÍKŮ NA MARKETING JE

VÍC, NEŽ TRENÉRŮ HOKEJE

POLITICKÝ MARKETING

str. 16 –17

V novém aktuálním žebříčku

nejcennějších značek světa Inter‑

brand 2021 stále dominuje Apple

a zejména technologické firmy.

Skokanem roku je pak nepřekva‑

pivě automobilka Tesla, která už

na trůn nejbohatšího muže pla‑

nety vynesla Elona Muska s téměř

250 miliardami dolarů!

A zatímco pokračující hege‑

monii technologických firem pan‑

demie a digitalizace ještě posílí,

neměly by brandy usnout na

vavřínech. Ve zprávě Interbrand

totiž zazněl také apel na to, aby se

značky v rámci vedoucí role posu‑

nuly mimo své klasické produk‑

tové kategorie a konfrontovaly

výzvy, jakým čelí celá společnost.

Z výrobců a poskytovatelů služeb

by se měly stát „platformami

možného“.

Podle průzkumu, který zpráva

cituje, je například v USA klima‑

tická krize dobře pokrytá, přesto

není jako téma schopna lidi

přesvědčit, že jde o akutní krizi.

Až 80 procent spotřebitelů v USA

chce vytvořit pole pro změnu, ale

neví jak a podle autorů zprávy je

to úkol právě pro velké světové

brandy.

Aby toho skutečně dosáhly,

musí být relevantní, měly by

si vybrat „bojiště“, kde chtějí

dosáhnout změny. Neměly by se

zaměřovat jen na sektory, ale sou‑

středit se na důležité potřeby lidí

a měly by dělat skutečné kroky

EDITORIAL

vedoucí ke změně, nejen líbivé

kampaně.

To že mezi lidmi více rezonují

témata spojená nejen s morálkou,

ale obecně s vyššími hodnotami,

popisuje na příkladu výsledku

českých voleb v rozhovoru Radek

Hadj Moussa, který je od loňské‑

ho listopadu šéfem marketingu

a kreativní strategie ODS a tvůrce

vítězné kampaně koalice Spolu.

„Přitom nám tvrdili komentá‑

toři a odborníci na marketing,

kterých je v Česku snad více

než hokejových trenérů, že to

fungovat nebude. Podle nich Češi

slyší jen na to, co se jim přidá do

peněženky. To mě uráželo i jako

Čecha. Volby ukázaly, že to není

pravda,“ říká Musa.

Podle šéfky kreativy McCann

Tel Aviv Sigal Abudy Weber je

navíc pro úspěšnou práci v obo‑

ru, který potřebuje zasáhnout co

nejvíce lidí, třeba vyslechnout

„insighty“ od těch, kteří jsou

jiní než „já“. „Diverzita je pro

naši kaž­dodenní práci stěžejní.

Rozmanitost je klíčem k úspě‑

chu,“ uvádí Weber v rozhovoru

na stranách 6 a 7.

Přeji zajímavé a inspirativní čtení!

Pavel Hejkrlík

redaktor

Číslo týdne

7 mld. eur

Tolik investuje skupina Unilever do marketingu během

následujícího roku, aby „adekvátně podpořila“ své největší značky

v době, kdy plánuje zvyšovat ceny kvůli „bezprecedentní“ inflaci.

Během třetího čtvrtletí tržby Unileveru narostly o 2,5 procenta.

03

MÉDIA

KOMERČNÍ TELEVIZE V PŘÍŠTÍM

ROCE ZDRAŽÍ DVOUCIFERNĚ

Vyšší hodnoty

rezonují