MÉDIA

Explodovaly jim mozky

Novináři se snažili sledovat všechno, co se

děje, a zapomněli, že se mají zajímat o lidi,

tvrdí Misha Glenny, předseda Rady pro

redakční nezávislost vydavatelství Economia

Text ONDŘEJ FÉR

Anglický novinář M