Foto: ISTOCK

INFLUENCEŘI

Jak na spolupráci

s influencery

Na které faktory se zaměřit při jejich výběru

Text KATEŘINA MAREŠOVÁ

AMI Digital

1.

2.

3.

4.

5.

K PRVOTNÍ SELEKCI

POMŮŽE APLIKACE,

POTÉ ZKUŠ