MÉDIA

cv

MISHA GLENNY (61)

Uznávaný britský novinář

a historik. Jako zvláštní zpravodaj

listu Guardian a poté BBC pro

východní Evropu se soustavně

zabýval průběhem a důsledkem

pádu komunismu a války v bývalé

Jugoslávii. Z