RETENCE A AKVIZICE

Retenční

algoritmy

nám pomáhají

předjímat

riziko, že

u nás zákazník

přestane

nakupovat

Jiří Peroutka

dm drogerie

Lukáš Antoš

Rohlík.cz

ale primárně vyhodnocujeme vývoj počtu

<