RETENCE A AKVIZICE

Foto: ISTOCK

Retence víc

„bolí“, ale

vyplatí se

Akvizice představuje pro

marketéry jednodušší

cestu s okamžitým efektem

bez nutnosti vnitřních

změn. Rozmach digitálu

krátkozrakému přístupu

j