3,9 %

Změny na

reklamním trhu

o tolik procent

vzroste globální

trh s reklamou

14 bilionů Kč

Meziroční změny v investicích

do jednotlivých mediatypů

a výhled na vývoj české

reklamy pro příští rok

o tolik vzrostou